Oczywiście podczas pracy nad naszymi projektami zachodzi konieczność napisania oprogramowania (na mikroprocesor bądź samodzielnie działającego na PC). Nie korzystamy tutaj z usług firm zewnętrznych, lecz staramy się zawsze przygotować dedykowane dla klienta rozwiązanie.

Przyjmujemy zatem zlecenia na tworzenie oprogramowania. Z racji zajmowania się głównie systemami wbudowanymi, pracujemy w większości w językach niskopoziomowych (język C). Programy na komputery PC piszemy natomiast w języku C++.