Dla kogo: osoby chcące dokształcić się w zakresie mikrokontrolerów i podstaw programowania (głównie elektronicy)

Wymagane informacje wstępne: podstawowa wiedza z zakresu elektroniki

Platforma sprzętowa: autorska platforma szkoleniowa wyposażona w mikrokontroler ATmega32

Koszt: 1300 zł

Czas trwania: 16 godzin

Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestnika z popularnymi ośmiobitowymi mikrokontrolerami rodziny AVR. Podczas zajęć przedstawione zostaną wszystkie ważniejsze peryferia tych mikrokontrolerów wraz z ich praktycznym zastosowaniem. Po ukończeniu kursu, uczestnik zdobywa podstawową wiedzę i może sam zacząć tworzyć projekty bazujące na mikrokontrolerach AVR.

Oprócz samej struktury mikrokontrolerów, na zajęciach uczestnik pozna podstawy języka C. Na zakończenie zajęć możliwe jest wykonanie prostego projektu opartego o mikrokontroler AVR, tak aby każdy uczestnik ukończył kurs z własnoręcznie stworzonym urządzeniem.

Ogólny konspekt zajęć:

 1. wprowadzenie, zapoznanie ze środowiskiem Atmel Studio (90 minut)
 2. podstawy języka C: pętle, warunki logiczne, struktury danych (120 minut)
 3. pierwszy program: miganie diodą LED (60 minut)
 4. obsługa GPIO: logika binarna (60 minut)
 5. obsługa wyświetlacza LCD z kontrolerem HD4470 (90 minut)
 6. timery i liczniki (90 minut)
 7. przerwania zewnętrzne oraz wewnętrzne (90 minut)
 8. sygnał PWM (90 minut)
 9. przetwornik ADC (90 minut)
 10. Kodowanie RC5 (90 minut)
 11. Interfejs RS232 (90 minut)