Dla kogo: dzieci oraz młodzież chcące rozpocząć swoją przygodę z programowaniem

Wymagane informacje wstępne: brak

Platforma sprzętowa: laptop z odpowiednim środowiskiem i kompilatorem (CodeBlocks lub Clion)

Koszt: 1200 zł

Czas trwania: 12 godzin

Zajęcia kierowane są do wszystkich osób chcących rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Na obecnym rynku pracy, który zdominowany jest w dużej mierze przez IT, takie umiejętności jak programowanie są wręcz niezbędne i warto jak najwcześniej zacząć poznawać wszystkie jego tajniki. Staną się one wkrótce tak podstawowymi umiejętnościami jak znajomość języka angielskiego. Dlatego kurs ten kierujemy głównie do dzieci i młodzieży.

Nasz kurs pozwoli zapoznać i oswoić się ze wszystkimi podstawowymi narzędziami i elementami języków C oraz C++, tak aby po zakończeniu kursu uczestnik sam mógł się dalej rozwijać i nabywać umiejętności we własnym zakresie.

Ogólny konspekt zajęć:

 1. wprowadzenie, konfiguracja środowiska pracy, podstawowy szkielet programu (60 minut)
 2. zapoznanie z podstawowymi zmiennymi, pierwszy prosty program, dyrektywy preprocesora, modyfikatory: extern, const, static (60 minut)
 3. warunki logiczne, logika binarna, podstawowe instrukcje warunkowe: if…else, switch…case, operatory logiczne oraz bitowe (60 minut)
 4. podstawowe pętle: for, while, instrukcje break oraz continue (60 minut)
 5. funkcje, deklaracja oraz definicja funkcji (60 minut)
 6. tablice (60 minut)
 7. struktury i unie, typ enum, statyczna i dynamiczna alokacja pamięci (60 minut)
 8. operacje na zmiennych tekstowych (60 minut)
 9. operacje na plikach (60 minut)
 10. algorytmy – podejście iteracyjne oraz rekurencyjne, własna implementacja algorytmów sortujących (60 minut)
 11. wskaźniki (60 minut)
 12. wprowadzenie do programowania obiektowego, obsługa bibliotek graficznych (60 minut)