Dla kogo: osoby pracujące w przemyśle chcące rozszerzyć swoje kompetencje

Wymagane informacje wstępne: brak (poziom podstawowy), podstawowe informacje z zakresu sterowników PLC oraz ich programowania (poziom rozszerzony)

Platforma sprzętowa: stanowisko dydaktyczne wyposażone w sterownik PLC oraz laptop z wgranym środowiskiem TIA Portal

Koszt: 1500 zł (poziom podstawowy), 1500 zł (poziom rozszerzony)

Czas trwania: 12 godzin (poziom podstawowy), 12 godzin (poziom rozszerzony)

Sterowniki PLC obecnie znajdują swoje zastosowanie niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Osoby jakkolwiek związani z przemysłem powinny nabyć chociażby podstawowe umiejętności obsługi sterowników PLC, zwiększy to zdecydowanie ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Kurs prowadzimy w oparciu o najpopularniejsze sterowniki PLC, a mianowicie jedne z najnowocześniejszych modeli firmy Siemens – S7 1200. Po przeszkoleniu kursant będzie w stanie samodzielnie tworzyć proste programy na sterowniki PLC, a także pozna ich wiele przydatnych funkcjonalności jak na przykład funkcje diagnostyczne.

Ze względu na złożoność zagadnienia jakim jest programowanie sterowników PLC, nasz kurs podzieliliśmy na dwa poziomy. Podstawowy pozwala zapoznać się z samą koncepcją sterownika PLC oraz daje słuchaczowi niezbędne minimum aby samodzielnie zacząć się dokształcać w tym zakresie. Poziom podstawowy jest prowadzony w całości z wykorzystaniem logiki drabinkowej (ladder diagram). Natomiast poziom rozszerzony ma na celu zapoznanie z zaawansowanymi peryferiami i możliwościami sterowników PLC. Dodatkowo uczestnik zapozna się z językami FBD oraz SCL. Po ukończeniu tego etapu kursant nabędzie wszystkie kompetencje niezbędne do samodzielnego projektowania i tworzenia zaawansowanego oprogramowania na sterowniki PLC.

Ogólny konspekt zajęć (poziom podstawowy):

 1. zapoznanie ze środowiskiem TIA Portal. Deklaracja stałych i zmiennych, struktura programu napisanego w logice drabinkowej (90 minut)
 2. rodzaje zmiennych, operator przypisania, operacje logiczne (90 minut)
 3. operator NOT, realizacja funkcji AND, OR oraz XOR (90 minut)
 4. praktyczne wykorzystanie operatorów logicznych: wizualizacja praw DeMorgana, mostek H, model zbiornika napełnianego wodą (90 minut)
 5. operatory bitowe: SHR, SHL, ROR, ROL (90 minut)
 6. liczniki: CTU, CTD, CTUD (90 minut)
 7. operatory przyrównania i zakresu: EQUAL, NOT EQUAL, GREATER, LESS, IN RANGE, OUT RANGE (90 minut)
 8. timery: TON, TOF, TP, TONR (90 minut)

Ogólny konspekt zajęć (poziom zaawansowany):

 1. zapoznanie z językiem FBD, zaawansowane struktury danych, konwersje między typami danych, zmienne tablicowe, zmienne tekstowe (90 minut)
 2. funkcje matematyczne i trygonometryczne (90 minut)
 3. przerwania (90 minut)
 4. zapoznanie z językiem SCL, instrukcje warunkowe (90 minut)
 5. diagnostyka sterownika (90 minut)
 6. ekran HMI i komunikacja z nim, wyświetlanie zmiennych (90 minut)
 7. tworzenie własnego interfejsu użytkownika – GUI (90 minut)
 8. projekt i podsumowanie nabytych umiejętności – oprogramowanie makiety linii produkcyjnej (90 minut)