Wykonano dla: Projekt wewnętrzny

Kiedy: 2017

Opis: Sterownik został zaprojektowany w ramach pracy magisterskiej – “Mikroprocesorowy system sterowania komory klimatycznej przeznaczonej do wegetacji roślin” realizowanej na Politechnice Poznańskiej. Był on częścią większego projektu, a mianowicie komory mikroklimatycznej (tzw. fitotron). Zaprojektowany regulator pełnił rolę kontrolera lokalnego. Ponadto komora mikroklimatyczna mogła być sterowana za pomocą dedykowanego oprogramowania na PC. Początkowo projekt realizowany był dla ogrodu botanicznego w Poznaniu.

Sterownik został oparty na 32 bitowym mikrokontrolerze STM32, a konkretnie na modelu STM32F429ZI. Analogiczny model stosowany jest w płytkach deweloperskich STM32F429I-DISC1. Wybór takiego mikrokontrolera zapewnił swobodę obsługi dotykowego wyświetlacza LCD. Dodatkowo sterownik wyposażony jest w magistralę CAN co jest jego wyróżnikiem. Zastosowana magistrala, do której podłączane są czujniki zapewnia bezproblemowe działanie urządzenia nawet w zakłóconym środowisku. Od strony sterowania sterownik ma zaimplementowane dwa podstawowe typy regulacji: dwustawną oraz proporcjonalną. Dodatkowo w sterowniku zaimplementowano prosty graficzny interfejs użytkownika. Więcej o sterowniku można przeczytać pod linkiem: Sterownik mikrokklimatu.pdf


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ntembedp/domains/ntembed.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

Regulator